Dersler
HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ
BİRİNCİ YIL - GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
HIT 101 İletişim Bilimine Giriş Z 3 0 3 5 T
HIT 103 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar Z 3 0 3 5 T
HIT 105 Siyaset Bilimi Z 2 0 2 3 T
HIT 107 Genel Ekonomi Z 2 0 2 3 T
HIT 109 Sosyoloji Z 2 0 2 4 T
HIT 111 Psikoloji Z 2 0 2 4 T
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -1 Z 2 0 2 2 T
TDB 101 Türk Dili -1 Z 2 0 2 2 T
YDB 115 İngilizce -1 Z 3 0 3 2 İ
BEB 101 Beden Eğitimi -1 S 2 0 0 2 T
Toplam   23 0 21 32  
BİRİNCİ YIL - BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
 HIT 102 İşletme ve Yönetim  Z 2 0 2 3 T
 HIT 104 Halkla İlişkiler Z 3 0 3 5 T
 HIT 108 Temel Habercilik Z 3 0 3 5 T
HIT 112 Örgütsel İletişim Z 2 0 2 4 T
HIT 114 Sosyal Psikoloji Z 3 0 3 4 T
HIT 116 Pazarlama Z 2 0 2 3 T
AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -2 Z 2 0 2 2 T
TDB 102 Türk Dili -2 Z 2 0 2 2 T
YDB 116 İngilizce -2 Z 2 0 2 2 İ
BEB 102 Beden Eğitimi -2 S 2 0 0 2 T
Toplam   23 0 21 32  
Birinci Yıl                                                  Toplam   46 0 42 64  
İKİNCİ YIL - GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
HIT 205 Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3 T
HIT 215 Grafik Tasarım -1 Z 1 2 2 5 T
HIT 217 Yeni Medya Z 3 0 3 4 T
HIT 219 Wep Yayıncılığı -1 Z 2 0 2 4 T
HIT 221 Video Çekim Uygulamaları Z 1 2 2 5 T
HIT 223 Temel Fotoğrafçılık Z 1 2 2 5 T
  Seçimlik Ders-1 S 2 0 2 4 T
ALAN SEÇİMLİK DERSLER
HITSEC 201 İngilizce Çeviri I S 2 0 2 4 T
HITSEC 205 Kültürlerarası İletişim S 2 0 2 4 T
HITSEC 207 Görsel İletişim S 2 0 2 4 T
Toplam   12 6 15 30  
İKİNCİ YIL - BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
 HIT 202 Reklamcılığa Giriş Z 3 0 3 5 T
 HIT 212 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3 T
HIT 214 Halkla ilişkilerde Video Yapımı Z 1 2 2 5 T
HIT 216 Grafik Tasarım -2 Z 1 2 2 5 T
HIT 218 Fotoğrafçılık Uygulamaları Z 1 2 2 4 T
HIT 220 Wep Yayıncılığı -2 Z 2 0 2 2 T
ENF 202 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Z 2 1 2,5 2 T
  Seçimlik Ders-1 S 2 0 2 4 T
ALAN SEÇİMLİK DERSLER
HITSEC 202 İngilizce Çeviri -2 S 2 0 2 4 T
HITSEC 206 Kültürel Antropoloji S 2 0 2 4 T
HITSEC 210 Fonetik ve Diksiyon S 1 2 2 4 T
Toplam   14 7 17,5 30  
İkinci Yıl                                                  Toplam   26 13 32,5 60  
ÜÇÜNCÜ YIL - GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
HIT 301 İletişim Kuramları -1 Z 3 0 3 2 T
HIT 311 Reklam Stratejileri Z 3 0 3 4 T
HIT 313 Kamuoyu Araştırmaları Z 2 0 0 2 T
HIT 315 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri Z 1 2 2 4 T
HIT 317 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Z 2 0 2 2 T
HIT 319 Halkla İlişkiler Stratejileri Z 1 2 2 4 T
  Seçimlik Ders-1 S 2 0 2 4 T
  Seçimlik Ders-2 S 2 0 2 4 T
  Seçimlik Ders-3 S 2 0 2 4 T
ALAN SEÇİMLİK DERSLER
HITSEC 301 Uluslararası İlişkiler S 2 0 2 4 T
HITSEC 303 Halkla İlişkilerde Sunum Teknikleri S 2 0 2 4 T
HITSEC 305 Sponsorluk S 2 0 2 4 T
HITSEC 307 Mesleki İngilizce -1 S 2 0 2 4 İ
HITSEC 311 Sosyal Medya S 2 0 2 4 T
HITSEC 313 İmaj Yönetimi S 1 2 2 4 T
Toplam   18 4 18 30  
ÜÇÜNCÜ YIL - BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
HIT 302 İletişim Kuramları -2 Z 3 0 3 2 T
HIT 308 Tüketici Davranışları Z 3 0 3 2 T
HIT 310 Halkla İlişkiler Yazarlığı Z 3 0 3 2 T
HIT 314 Staj Z 0 0 0 5 T
HIT 316 Kişilerarası İletişim Z 2 0 2 2 T
HIT 318 İletişim Bilimlerinde Uygul. İstat. Tekn. Z 1 2 2 2 T
HIT 320 Siyasal İletişim Z 3 0 3 3 T
  Seçimlik Ders-1 S 2 0 2 4 T
  Seçimlik Ders-2  S 2 0 2 4 T
  Seçimlik Ders-3 S 2 0 2 4 T
ALAN SEÇİMLİK DERSLER
HITSEC 302 Reklam Yazarlığı S 1 2 2 4 T
HITSEC 304 Dergi Yayıncılığı S 1 2 2 4 T
HITSEC 306 Lobicilik Yönetimi S 2 0 2 4 T
HITSEC 308 Mesleki İngilizce -2 S 2 0 2 4 İ
HITSEC 310 Televizyon Haberciliği S 1 2 2 4 T
HITSEC 312 Sanat ve Estetik S 2 0 2 4 T
Toplam   21 2 22 30  
Üçüncü Yıl                                                 Toplam   39 6 40 60  
DÖRDÜNCÜ YIL - GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
HIT 405 Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Z 2 0 2 3 T
HIT 409 Medya Planlama Z 3 0 3 3 T
HIT 411 Medya Okuryazarlığı  Z 2 0 2 2 T
HIT 413 Halkla İlişkiler Kampanyaları Z 1 2 2 3 T
HIT 415 İletişim Hukuku Z 2 0 2 3 T
  Seçimlik Ders-1 S 3 0 3 4 T
  Seçimlik Ders-2 S 3 0 3 4 T
  Seçimlik Ders-3 S 3 0 3 4 T
  Seçimlik Ders-4 S 3 0 3 4 T
ALAN SEÇİMLİK DERSLER
HITSEC 403 Müşteri İlişkileri Yönetimi S 3 0 3 4 T
HITSEC 405 İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 0 3 4 T
HITSEC 407 Siyasal Kampanyalar S 3 0 3 4 T
HITSEC 409 İngilizce Haber Yazımı -1 S 3 0 3 4 İ
HITSEC 413 Marka Yönetimi S 2 0 2 4 T
HITSEC 415 Medya ve Kamuoyu S 2 0 2 4 T
HITSEC 417 İletişim ve İkna S 2 0 2 4 T
HITSEC 419 Girişimcilik ve KOBİ'ler S 4 0 4 4 T
Toplam   22 2 23 30  
DÖRDÜNCÜ YIL - BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS D
HIT 402 Risk ve Kriz İletişimi  Z 3 0 3 5 T
HIT 406 Özel ve Gönüllü Kuruluşlarda Halk. İlişk. Z 2 0 2 4 T
HIT 412 Reklamcılık Uygulamaları Z 1 2 2 5 T
  Seçimlik Ders-1 S 3 0 3 4 T
  Seçimlik Ders-2 S 3 0 3 4 T
  Seçimlik Ders-3 S 3 0 3 4 T
  Seçimlik Ders-4 S 3 0 3 4 T
ALAN SEÇİMLİK DERSLER  
HITSEC 402 Motivasyon Teorileri S 3 0 3 4 T
HITSEC 404 İnsan Hakları S 3 0 3 4 T
HITSEC 408 İngilizce Haber Yazımı -2 S 3 0 3 4 İ
HITSEC 412 Televizyon Reklamcılığı S 2 2 3 4 T
HITSEC 414 Sosyal Sorumluluk Kampanya Uygulamaları S 1 2 2 4 T
HITSEC 416 Halkla İlişkilerde Protokol Kuralları S 2 0 2 4 T
HITSEC 418 Uluslararası Halkla İlişkiler   Z 3 0 3 4 T
Toplam   18 2 19 30  
Dördüncü Yıl                                             Toplam   40 4 42 60  
SEKİZ DÖNMİN TOPLAMI   151 23 156,5 244  
               
Z/S: Zorunlu/Seçimli/ T: Teorik/ U: Uygulama/ K: Kredi/ AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi/D: Dil/ İ: İngilizce/ T: Türkçe 
Öğrenciler, diğer bölümlerden alan dışı seçimli ders alabilirler. 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53