Fakülte Yönetim Kurulu

  Dekan V. : Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Başkan (Dekan V. ) 

  Üye:          Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Prof. Üye  

  Üye:          Prof. Dr. Bahri BAYRAM Prof. Üye  (Müh. ve Doğ. Bil. Fak. Dek.)

  Üye:          Prof. Dr. Zafer ERGİNLİ Prof. Üye (İlahiyat Fak. Dek.)

  Üye:          Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR Doç. Üye (HİT Bölüm Başkanı ) 

  Üye:          Doç. Dr. M. Salih GÜRAN Doçent Üye (RTS Öğretim Üyesi)

  Üye:          Yrd. Doç. Dr. Ersin DİKER (Yardımcı Doçent Üye)

  Raportor:   Halil İbrahim SARAÇOĞLU (Fakülte Sekreteri )


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53