Hakkında

Radyo ve televizyon, 20. yüzyılda insanlığın gelişimi üzerinde en büyük etkiyi yapan buluşlar olarak kitle iletişim çağını başlatmıştır. Kitle iletişim medyası, insanlar arasında ve toplum içinde tarih boyunca süregelen iletişim süreçlerini ve ilişkilerini temelden değiştirmiştir. Böylece bireyin yakın çevresi ile sınırlı olan ve hayati öneme sahip birçok toplumsal işlev kitle medyası tarafından üstlenilmiş, medyanın da uluslararası üretim ve iletişim ağlarıyla ilişkilendirilmesiyle tüm dünyayı kapsayan bir "küresel köy" kavramı doğmuştur. Bu ortamda iletişimci görevi yapacak uygulamacıların sadece mesleki ve teknolojik becerilere sahip olması yetmemekte, kitle iletişimin toplum üzerindeki hayati etkilerini kavrayıp denetleyebilecek teorik ve kültürel birikime de hakim olması gerekmektedir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün temel hedefi bu gereklilik doğrultusunda alanda uzmanlaşmış yayıncı ve yapımcı adayı öğrenciler yetiştirmenin yanında medya çalışmaları alanında katkı sağlayacak nitelikli bireyler yetiştirmektir. 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü içerisinde, İletişim Bilimleri, Radyo Televizyon, Sinema ve Fotoğraf, Grafik ve Video olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53