Hakkında

Günümüzde televizyon ve internet haberciliğini de kapsamına alan gazetecilik, toplumsal değişimin en önemli katalizörlerinden biri haline gelmiştir. Ne var ki bu değişimin olumlu bir gelişim yönünde olabilmesi için gazeteciliğin de bu özel konuma uygun anlayış ve niteliklerle donatılması gerekmektedir. Hayati öneme sahip kitlesel iletişim işlevlerinin bilinçli ve yetkin gazeteci (medya iletişimcisi) ile sağlandığı bir toplumun gelişmesi, toplumdaki tüm katman ve sektörleri, grup ve kurumları kapsayacaktır.

Gazetecilik bölümünün misyonu, bu mesleğe katılacak bireylerin, kendilerine ve kurumlarına avantaj sağlayacak uzmanlık, beceri ve birikim yanında, hedef kitlelerinin ufkunu açacak geniş teorik ve kültürel bir vizyona sahip olmasıdır.

Gazetecilik bölümünün içerisinde Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53