Dersler

 

RADYO, TELEVİZYON ve SİNEMA BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

 

KOD

I.DÖNEM

T

U

Kredi

ACTS

KOD

II.DÖNEM

T

U

Kredi

ACTS

 

RTS 101

 

101

Radyo, Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri - I

 

3

 

0

 

3

 

7

 

RTS  102

Radyo, Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri - II

 

3

 

0

 

3

 

7

RTS 103

103

Dünya Sinema Tarihi – I

3

0

3

7

RTS 104

Dünya Sinema Tarihi – II

3

0

3

7

 

RTS 105

 

 

Yeni Medya Teknolojileri ve Kültürleri

 

3

 

0

 

3

 

7

 

RTS  106

 

Medya ve İletişim Kuramları

3

0

 

3

 

7

   RTS 107

Üniversite Kültürü

2

0

2

3

RTS 108

Dünya Kültürleri

2

0

2

3

TDB 101

101

Türk Dili – I

2

0

2

2

TDB 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

AITB 191

191

A.İ.İ.T - I

2

0

2

2

AITB 192

A.İ.İ.T – II

2

0

2

2

YDB 115

115

Yabancı Dil – I

3

0

3

2

YDB 116

Yabancı Dil – II

2

0

2

2

 

TOPLAM

          18

 30

 

TOPLAM

           17

30

 

 

 
  Metin Kutusu: İKİNCİ YIL

 

KOD

III.DÖNEM

T

U

Kredi

ACTS

KOD

IV.DÖNEM

T

U

Kredi

ACTS

RTS  201

Radyo Programcılığı

3

0

3

5

RTS 202

Televizyon Programcılığı

2

1

3

5

RTS 203

Senaryo

3

0

3

6

RTS 204

Film Kuramları

3

0

3

6

RTS 205

Kurgu Kuram ve İlkeleri

3

0

3

6

RTS 206

Kurgu Uygulamaları

0

4

2

6

RTS 207

Sanat ve Uygarlık Tarihi

3

0

3

5

RTS 208

Sinema Endüstrisi

3

0

3

5

 

Seçimlik Dersler

 

 

 

 

 

Seçimlik Dersler

 

 

 

 

RTS 207

Eleştirel Yazma ve Okuma

2

0

2

4

RTS 210

Bilinçaltı İletişim

2

0

2

4

RTS 209

İleri Fotoğrafçılık

2

0

2

4

RTS 212

Spikerlik ve Diksiyon

2

0

2

4

RTS 211

Film Türleri

2

0

2

4

RTS 214

Göstergebilim

2

0

2

4

RTS 213

Bağımsız Sinema

2

0

2

4

RTS 216

Sinema ve Hikmet

2

0

2

4

 

TOPLAM

                  16

30

 

TOPLAM

            15

     30

İkinci sınıfın her iki akademik döneminde de dört seçmeli dersten ikisi alınacaktır.

 

 Metin Kutusu: ÜÇÜNCÜ YIL

KOD

V.DÖNEM

T

U

Kredi

 

ACT S

KOD

VI.DÖNEM

T

U

Kredi

ACTS

RT S 301

Radyo ve Televizyon Haberciliği

 

3

 

0

 

3

 

6

 

RTS 302

 

Siyasal İletişim ve Propaganda

 

3

 

0

 

3

 

6

RT S 303

Belgesel Sinema

3

0

3

6

RTS 304

Türk Sineması

3

0

3

6

RT S 305

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

RTS 306

Film Eleştiri ve Analizi

3

0

3

6

 

Seçimlik Dersler

 

 

 

 

 

Seçimlik Dersler

 

 

 

 

RT S 307

Dijital Toplum ve Sosyal Medya

2

0

2

4

RTS 308

Etkileşimli Medya

2

0

2

4

RT S 309

Görüntü Düzenleme

2

0

2

4

RTS 310

Popüler Kültür ve Tüketim

2

0

2

4

RT S 311

Metin ve Diyalog Yazımı

2

0

2

4

RTS 312

Film Eleştiri ve Analizi II

2

0

2

4

RT S 313

Çocuk ve İletişim

2

0

2

4

RTS 314

Radyo ve Televizyon Reklamcılığı

2

0

2

4

RT S 315

Grafik ve Animasyon

2

0

2

4

RTS 316

Etkili Sunum ve Hitabet

2

0

2

4

RT S 317

Kısa Film

2

0

2

4

RTS 318

Tanıtım Filmi Yapımı

2

0

2

4

 

TOPLAM

    15

30

 

TOPLAM

                   15

30

Üçüncü sınıfın her iki akademik döneminde de altı seçmeli dersten üçü alınacaktır.

 

 

 

 
  Metin Kutusu: DÖRDÜNCÜ YIL

 

 

 

KOD

 

 

VII. DÖNEM

 

 

T

 

 

U

 

 

Kredi

 

 

ACTS

 

 

KOD

 

 

VIII. DÖNEM

 

 

T

 

 

U

 

 

Kredi

 

 

ACTS

RTS 401

Mezuniyet Projesi

0

10

5

14

RTS 402

Mezuniyet Projesi

0

10

5

14

RTS 403

Medya Ahlakı

3

0

3

8

RTS 404

İletişim Hukuku ve Fikri Haklar

3

0

3

8

RTS 405

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

3

0

3

8

RTS 406

Medya Okuryazarlığı

3

0

3

8

 

TOPLAM

           11

30

 

TOPLAM

            11

30

NOT:Dört yıllık lisans eğitimi süresince, bölüm öğrencilerinin alacağı toplam 44 dersin 10 tanesi “seçmeli” derstir. Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53