İdari Personel

 2547 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'nun Yönetim Örgütü ile ilgili
51. maddesini okumak için tıklayınız...

İDARİ PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADI

KADRO ÜNVANI

GÖREV ÜNVANI

GÖREV ALANLARI

Halil İbrahim SARAÇOĞLU

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreterliği

·         Fakültede Dekana Bağlı ve Fakülte Yönetim Örgütünün Başı, (2547 S.K. 51 –b.)

·         Bağlı Büro ve İç Hizmet Görevlilerinin işlerini;

·         Planlama,Organizasyon, Sevk ve İdare İşleri,

·         Koordinasyon, Takip ve Denetim İşleri,

·         İdari Personelin Disiplin Amirliği İşleri.

 

   

Mahir KAPLAN

Bilgisayar İşletmeni

·         Dekanlık Yazı İşleri (Evrak Kayıt)

·         Personel Özlük İşleri, (İzin, Rapor, Görevlendirme, Görev süreleri uzatım işleri, Göreve Başlama ve Ayrılış İşlemleri)

·         Öğrenci İşleri.(Her türlü öğrenci belgesi çıktısı verme ve deftere işleme, bunlarla ilgili yazışmaları yapma işleri)

Şeyda Yalçın

Bilgisayar İşletmeni

·         Satın Alma İşleri,

·         Mutemet (Bütçe ve Mali İşler, Tahakkuk).

Umut BEKTAŞ

Bilgisayar İşletmeni

·         Taşınır Kayıt Yetkilisi,

·         Ambar İşleri. (Dekanlık Levazım ve Mal Deposu sorumlusu)

·         Fotokopi İşleri ile ders sınav soruları basım işleri.

·         Fakülteye bağlı MEDYA MERKEZİ ile Uygulama Birimlerinin Demirbaş ve Ekipmanlarının Öğretim Elamanları ile Öğrencilere Geçici Teslimi, Takibi ve Geri Alımı, Bu cihazların bakım ve onarımları, hasarda kusurlu olanlara rücu ile ilgili sürecin takibi.

Murat BOZBIYIK

Bilgisayar İşletmeni

·         Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bölüm Sekreteri,

·         Öğrenci İşleri.

Hüseyin Murat ERTUĞRUL

Memur

·         Fakülteye Ait Grafik ve Tasarım İşleri

·         Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Sekreteri,

·         Gazetecilik Bölüm Sekreteri,

·         Öğrenci İşleri.

Hikmet AKYOL

Tekniker

İLETİŞİM FAKÜLTESİ, İİBF, TURİZM FAKÜLTESİ İLE HİZMET BİNASINDA BULUNAN REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN VE BÖLÜMLERİN:

 

·         Bilgisayar ve Program Kurulum İşleri, 

·         Bilgi İşlem İşleri,

·         Elektronik Cihaz ve Sistemi İşleri,

·         Telefon ve Güvenlik Kamera Sistemi İşleri,

·         Çok Amaçlı (ANFİ) Salonun Teknik İşleri.

·         Diğer Teknik İşler.

Bülent ÇELİK

Teknisyen

İLETİŞİM FAKÜLTESİ, İİBF, TURİZM FAKÜLTESİ İLE HİZMET BİNASINDA BULUNAN REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN VE BÖLÜMLERİN:

·         Elektrik ve Enerji Sistemi İşleri,

·         Jeneratör ve Enerji Odası İşleri,

·         Asansör ve Diğer Teknik İşler.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53