İletişim ve Organizasyon

Tanım

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi’nin yeni birimlerinden biri olan İletişim ve Organizasyon birimi 2016-2017 Eğitim ve Öğretim dönemi Nisan ayı içerisinde kurulmuştur. İletişim Fakültesi’nin kurumsal iletişim çalışmaları ve gerçekleştireceği etkinlikler (konferans, seminer, söyleşi, sempozyum vb.) bu birimin koordinatörlüğünde yürütülecektir. Bunun yanında özellikle Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri etkinlik yönetimi ve iletişim bağlamında derslerde gördükleri teorik bilgileri bu birim içerisinde uygulamaya dönüştürme fırsatı bulabileceklerdir.

Görev Alanları ve Sorumlulukları

İletişim ve Organizasyon biriminin öncelikli görevi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek, sosyal medya hesaplarını oluşturmak-yönetmek ve etkinlikleri koordine etmektir. Bunların yanı sıra Medya Merkezi’nde faaliyet gösteren diğer birimlerin gerçekleştireceği organizasyonlarda ilgili birimlerle işbirliğine gidecektir.

İletişim ve Organizasyon birimi;  görev alacak öğrencilerin girişken, kendine güvenen, sorumluluk alma duygusu gelişen, takım çalışmasına yatkın,  yönlendirme ve ikna etme kabiliyeti yüksek ve sabırlı bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53