İş Akış Şemaları

Gelen Evrak İş Akış Şeması

Giden Evrak İş Akış Şeması

Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması

Arşiv İş Akış Şeması

Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

Pazarlık Usulü ile Mal Alımı İş Akış Şeması

Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Mal Bildirimi İş Akış Şeması

Senelik İzin Alma İş Akış Şeması

Mazeret İzni Alma İş Akış Şeması

Açık İhale Usulü İş Akış Şeması

DMO Alımları İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

Ders ve Dersin Sorumlusu İle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Alt Süreci İş Akış Şeması

Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Staj Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması

Ders Seçme Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması

Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması

İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci LYS Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması

Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması

Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması

Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması

Bitirme Ödevi Alt Süreci İş Akış Şeması

Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması

Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması

Stratejik Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması

Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreç İş Akış Şeması

Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç İş Akış Şeması

Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53