Deniz KURBAN (ÖYP)

Arş.Gör. Deniz KURBAN (ÖYP)

 Doğum Tarihi ve Yeri: 13.04.1984 (Nilüfer / Bursa)

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans


Gazetecilik

 Erciyes Üniversitesi
2010

Y.Lisans


Basın Ekonomisi Ve İşletmeciliği
 Marmara Üniversitesi  

Doktora

 

 

 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53