Beyler YETKİNER

Arş.Gör.Dr. Beyler YETKİNER
456 233 1000

 Doğum Tarihi ve Yeri: 27.12.1978 / Mardin

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Radyo Televizyon ve Sinema

Selçuk Üniversitesi

2007

Y.Lisans

 Radyo ve Televizyon

Selçuk Üniversitesi

2010

Doktora

 Temel İletişim Bilimleri

Atatürk Üniversitesi

     2017

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53