Sosyal Sorumluluk ve Proje

Tanım

Sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler mesleğinin en önemli yapı taşlarından biridir. Günümüzde gerek özel sektöre bağlı kurumlar, gerekse kamu kuruluşları halkla ilişkiler pratiklerini sorumluluk duygusu içinde yürütmektedirler. Üniversitemiz bünyesinde 2016-2017 öğrenim döneminde kurulmuş olan bu birim, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bulunduğu ile ve ülkeye duyarlı, doğaya karşı hassas, çevresinde gelişen olaylardan haberdar, sorunların tespitinde aktif ve çözüm üretmek konusunda etkin olmayı hedeflemektedir. Birimimizde görevli tüm sorumlu öğretim elemanları ve öğrenciler, çalışmalarını yürütürken toplum çıkarlarına faydalı olmayı, kurum itibarını gözetmeyi, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı ve dürüstlükten asla taviz vermemeyi kendilerine prensip edinmişlerdir.

Temel Amaçlar

Birimimizin ideal rolü kurumumuz ile toplum arasında karşılıklı güvene, anlayışa, adalete ve saygıya dayalı bir iletişim kurmaktır. Sürekli devam edecek olan bu tutarlı iletişim sayesinde, sosyal çevre ve kurumumuz arasında topluma daha faydalı olmamızı sağlayan bir uyum tesis edilecektir. Bizler için önemli olan kamu rızasını ve yararını ön planda tutmak ve ilimizin ve ilimizde yaşayan insanların problemlerine çözüm üretmektir. Birimimizde görev yapan öğrencilerimize dair amacımız ise, toplumun varlığını kabul ederek, şahsi görevleri dışında toplumsal görevlerinin de olduğu gerçeğini göstererek, toplumsal sorunlarla ilgilenmelerini, kendi çıkarlarından ziyade başkalarının da çıkarlarını gözetmelerini sağlamaktır. Okulumuzda geçirdikleri dört yıl boyunca edindikleri mesleki eğitimin yanı sıra, içinde bulundukları sosyal çevreye, ülkelerine ve dünyaya faydalı birer birey olarak yetişmeleri ve hayata tüm bu donanımlarla katılacak olmaları bizim için oldukça önemlidir. Sosyal Sorumluluk Birimi’nin, onların iyimser, duyarlı, etik değerlere sahip, sorun çözebilen, aktif, çalışkan, moral ve motivasyonu yüksek bireyler olarak yetişmeleri konusunda oldukça etkili olacağı kanısındayız.

Birimimizdeki Projelerin İşleyiş Biçimi

Haftanın belli gün ve saatlerinde Medya Merkezi’nde bulunan Sosyal Sorumluluk Birimi’nde birim çalışanlarının bir araya gelerek gündeme ilişkin ya da gündemden bağımsız projeler belirleyip, diğer birimlerle de iletişim ve etkileşim içinde çalışılması planlanmaktadır. Hazırlanan projelerle ilgili kurumlarla irtibata geçerek, yasal prosedürü tamamlayıp, öğrencilerin projeleri sürdürmesi sağlanacaktır.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53