İletişimin sınırsızlaşıp; bambaşka bir boyut kazandığı bu çağda yapılması gereken tek şey elbette yalnızca bilgi toplumuna entegre olmak değil; zamanın ruhunu yakalamak ve hatta ona öncülük etmektir. Öğrenmenin ve öğretmenin yetmediği bu akışkan zeminde mananın peşine düşmek; ayrıca irfan kalelerini fethetmek gerekmektedir. Bu ikbali hedef edinen fakültemiz, talebelerine –yani sürekli susayan ve arayan taliplerine mesleki formasyonla beraber zihinsel formasyonun önemini aktarmaya ve yaşatmaya çalışmaktadır. Bu amaçla fakültemiz bünyesinde işini aşkla yapan nitelikli kadromuzla ve envai araştırma-uygulama imkanları sunan teknik altyapımızla, hem iletişim sektörünü hem de medeniyet tasavvurumuzu besleyecek bireylerin yetişmesi için uğraşıyor; bu uğraşı bir tür varolma nedeni ve huzur vesilesi olarak görüyoruz. Bizi çok sayıdaki diğer iletişim fakültelerinden ayıran şey de tam olarak bu niyetimiz, bu tavrımız ve geleceğe dair emekle yoğrulmuş umudumuzdur.