3_7_1 Gelen Evrak İş Akış Şeması
3_7_2 Giden Evrak İş Akış Şeması
3_7_3 Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması
3_7_4 Arşiv İş Akış Şeması
3_7_5 Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması
3_7_6 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
3_7_7 Pazarlık Usulü ile Mal Alımı İş Akış Şeması
3_7_8 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
3_7_9 Mal Bildirimi İş Akış Şeması
3_7_10 Senelik İzin Alma İş Akış Şeması
3_7_11 Mazeret İzni Alma İş Akış Şeması
3_7_12 Açık İhale Usulü İş Akış Şeması
3_7_13 DMO Alımları İş Akış Şeması
3_7_14 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
3_7_15 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
3_7_16 İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci
3_7_17 Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması
3_7_18 Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_19 Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_20 Ders ve Dersin Sorumlusu İle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_21 Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_22 Staj Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_23 Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_24 Ders Seçme Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_25 Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması
3_7_26 Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_27 Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_28 İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_29 Öğrenci LYS Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_30 Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_31 Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_32 Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_33 Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_34 Bitirme Ödevi Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_35 Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_36 Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_37 Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_38 Stratejik Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_39 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_40 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_41 Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_42 Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_43 Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_44 Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_45 Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_46 Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_47 Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması
3_7_48 F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_49 Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
3_7_50 Ayniyat Sarf Malzeme İş Akış Şeması
3_7_51 Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb_ Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
3_7_52 BİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması
3_7_53 DekanFakülte Sekreteri Onayı İş Akış Şeması
3_7_54 Telefon faturaları ödeme alt süreç iş akış şeması
3_7_55 İşe Başlamada Gerekli Yapılacak İşlemler Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_56 Fakülte Sekreterine Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_57 Özlük Dosyası İade Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_58 Dekanlığa Vekâlet Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_59 Yönetici, Öğretim Elamanı, Memur Disiplin Süreci İş Akış Şeması
3_7_60 Aday Memurun Staj Değerlendirme ve Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_61 2547 Sayılı Kanun’un 13B-4 Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_62 31_ Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_63 İçDış Müşteri Ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_64 40b Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_65 Yurt Dışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_66 Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_67 Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_68 40a Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_69 Muayene komisyonu alt süreç iş akış şeması
3_7_70 2547 Sayılı Kanunun 35_ Madde Uyarınca Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_71 Sistem Yedekleme Takip Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_72 Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_73 Yardımcı Doçent Atama Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_74 Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_75 Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_76 Kıdem Terfileri Alt Süreç İş Akış Şeması
3_7_77 2547 Sayılı Kanunun 39_ Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması