1- Stajlar en erken 03 Temmuz 2021 ile en geç 15 Eylül 2021 tarihleri arasında 20 iş günü, (cumartesi, pazarlar ve resmi tatil günleri hariç) olacak şekilde yapılacaktır. Tüm bölümlerimiz için stajlar ödev yoluyla da yapılabilecektir. Konuyla İlgili duyurular aşağıdaki dosyalarda yer almaktadır.
 
2- Staj dosya ve formları İletişim Fakültesi resmi sitesinde öğrenci sekmesi altından bulunmaktadır. (https://iletisim.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/%C3%B6%C4%9Frenci/staj-dosyas%C4%B1-ve-formlar%C4%B1/)
 
3- Başvuru formu 2 nüsha çıkartılıp eksiksiz bir şekilde doldurulacak ve (öğrenci bilgileri, sıtaj yapılcak yer bilgileri ve stajın hangi tarihler arasında yapılacağı tam olarak yazılıp forma eksiksiz biçimde işlenecek) staj yapılacak olan kuruma imzalatılacak.
 
4- Staj başvuru formu bölüm başkanına imzalatıldıktan sonra başvuru formu, nufus cüzdan fotokopisi, staj puantaj cetveli, provizyon sorgu (e-devlet üserinden provizyon sorgu çıkatılabilir, e-devlet üzerinden çıkartamayan öğrenciler SGK’dan provizyon belgesini çıkarta bilir) ve staj dosyasını (doyaya 3 adet fotograf yapışmış olacak) en geç staja başlamadan 15 gün öncesinde bölüm sekreterliğine teslim edecektir. 
 
5- İşlemleri tamamlanan öğrenciler staj başlama tarihinde dosyasıyla birlikte staj yapacakları kuruma gidip stajlarına başlayacaktır.
 
6- Stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz staj dosyalarını ve punataj cetvellerini stajlarını bitirdikleri tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde bölüm staj  koordinatörüne teslim etmelidir. 
 

Staj Basvuru Formu
Staj Dosyası
Staj Puantaj Cetveli
HİT Bölümü Yaz Stajlarının Ödev Olarak Yapılması Hakkında Duyuru
RTS Bölümü Yaz Stajlarının Ödev Olarak Yapılması Hakkında Duyuru
GZT Bölümü Yaz Stajlarının Ödev Olarak Yapılması Hakkında Duyuru