Görev Adı Soyadı
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZCAN
Üye Halil İbrahim SARAÇOĞLU
Üye Mahir KAPLAN