İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan

Günümüzde televizyon ve internet haberciliğini de kapsamına alan gazetecilik, toplumsal değişimin en önemli katalizörlerinden biri haline gelmiştir. Ne var ki bu değişimin olumlu bir gelişim yönünde olabilmesi için gazeteciliğin de bu özel konuma uygun anlayış ve niteliklerle donatılması gerekmektedir. Hayati öneme sahip kitlesel iletişim işlevlerinin bilinçli ve yetkin gazeteci (medya iletişimcisi) ile sağlandığı bir toplumun gelişmesi, toplumdaki tüm katman ve sektörleri, grup ve kurumları kapsayacaktır.

Gazetecilik bölümünün misyonu, bu mesleğe katılacak bireylerin, kendilerine ve kurumlarına avantaj sağlayacak uzmanlık, beceri ve birikim yanında, hedef kitlelerinin ufkunu açacak geniş teorik ve kültürel bir vizyona sahip olmasıdır.

Gazetecilik bölümünün içerisinde Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır.

Bölüm Sekreteri: Cihan Tan

Öz Değerlendirme Raporu

Tanıtım Filmimiz

Çalışmalarımız

 

Gazetecilik bölüm toplantısı yapıldı  (14.12.2021)

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm toplantısı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan başkanlığında bölüm akademik personel katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda, 2021-2022 Eğitim Öğretim güz dönemine ilişkin genel değerşendirmenin yanı sıra, 2022 yılında bölümce gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler görüşüldü.

Gazetecilik Bölümü Dış Paydaş Çalıştayı

Üniversitemiz İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Gümüşhane Ajans Muhabirleri ve Yerel Basın Mensupları ile Gazetecilik Bölümü Dış Paydaş Çalıştayı düzenlenmiştir.

Ayrıntılar İçin...

Ödüllerimiz

RATEM 11. İletişim Fikirleri Yarışması

Bölümümüz Öğrecileri Fevzi Koç ve Elmas Kavlak, 11’incisi düzenlenen İletişim Fikirleri Yarışması’nda afiş tasarımı ile ilk üçe girerek ödüle layık görüldü.

Ayrıntılar İçin...

  • Genel Gazetecilik Anabilim Dalı
  • Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı
  • Basın Ekonomi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan Gazetecilik Bölümü aliozcan@gumushane.edu.tr 2158 / Ofis: 803
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cankut Kurt Gazetecilik Bölümü mustafakurt@gumushane.edu.tr 2402 / Ofis: 527
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Çağlar Demir Gazetecilik Bölümü bcaglar@gumushane.edu.tr 2432 / Ofis: 515
Dr. Öğr. Üyesi Esra Dudu Karaman Gazetecilik Bölümü esradudu@gumushane.edu.tr 2433 / Ofis: 525
Öğr. Gör. Serkan Durmuş Gazetecilik Bölümü serkandurmus@gumushane.edu.tr 2516 / Ofis: 627
Öğr. Gör. Çağatay Demirel Gazetecilik Bölümü cagatay.demirel@gumushane.edu.tr 2427 / Ofis: 512
Arş. Gör. Ufuk Özden Gazetecilik Bölümü uozden@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Elif Kütükoğlu Gazetecilik Bölümü eturten@gumushane.edu.tr 2410 / Ofis: 523

T.C.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

 

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU

MART, 2019

GÜMÜŞHANE

 

Gazetecilik Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Emre Ş. Aslan

Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan

Arş. Gör. Dr. Elif Kütükoğlu

1- Akademik Program Misyon, Planlama, Değerlendirmesi 

Gazetecilik Bölümü hem yaratıcı, nitelikli, medyaya farklı açılardan yaklaşabilen, eleştirel düşünebilme yetisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hem de Türkiye’de medya alanında yapılan çalışmalara öncülük etmeyi hedeflemektedir. Gazete yayıncılığı, dergi yayıncılığı ve grafik tasarım alanlarında uygulamalı ve teorik derslerin birbirini destekleyerek verileceği bölümde, çalışma alanında öğrencilerin uygulamalarda yaratıcılıklarını en verimli şekilde kullanabilmelerini sağlayacak kuramsal bilgiyi, entelektüel ve eleştirel bir bakış açısıyla bütünleştirmeleri amaçlanmaktadır. Bölümdeki nitelikli eğitim anlayışını sektör ihtiyaçlarını göz ardı etmeden sürekli güncelleyerek geliştirecek fiziksel mekânlar mevcuttur. Aynı zamanda akademik olarak bu güncellemeyi yapabilecek nitelikte, sadece bölümde değil İletişim Fakültesinde de yeterli öğretim üyesi bulunmaktadır. 

Bölümde hedeflenen ana amaç, öğrencileri 21. yüzyılda gazetecilik alanlarında oluşacak rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektedir. Bu amaç kapsamında, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ekip çalışması içinde kullanabilmelerini ve gelişmelerini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir. 

2- Akademik Personel ve Yönetim Standartları

Gazetecilik bölümünde üç anabilim dalı bulunmaktadır. Genel Gazetecilik Anabilim Dalı'nda 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6; Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı'nda 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 2; Basın Ekonomi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda 1 Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümdeki akademisyen sayısı 11'dir. 

Bölüm başkanlığınca ilgili akademisyenlerle görüşülerek yapılan bölüm kurullarında; liyakat, adalet ve eşitlik ilkesine uygun olarak ders görevlendirmeleri yapılmaktadır. Bir bölümde ders verecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması durumunda diğer birim akademisyenleri talep edilmektedir. Akademik personelin ders görevlendirmeleri önce Bölüm Kurullarında, daha sonra Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarında görüşülerek karara bağlanmaktadır. 

İhtiyaç ortaya çıkması hâlinde, dışarıdan öğretim elemanı seçiminde bölüm/birim bazında alınan karar doğrultusunda, fakülte / meslek yüksekokulu/yüksekokul yönetim kurullarında konu değerlendirilmekte ve sonrasında Rektörlük onayı ile dış birimlerle iletişime geçilerek davet gerçekleşmektedir. 

3- Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Gazetecilik bölümünde verilecek eğitim 4 yıl, 8 dönemden oluşmaktadır. Bölümden mezun olabilmek için; Bölüm 1.14 ve 1.15’te verilen eğitim öğretim planında gösterilen tüm derslerin ve stajlarının başarılması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gereklidir.  

Bunun dışında bölüm öğrencilerinin yaz stajı yapmaları önerilmektedir. Türkiye’nin her yerinde, resmi ve özel kuruluşların iletişim ve halkla ilişkiler birimlerinde, ulusal ve yerel medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında staj yapabilmektedirler.  

Ders müfredatı ise, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri ve Alan yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanan öğrenme kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Gazetecilik bölümünün birinci öğretim yanında ikinci öğretimin programının da eşzamanlı olarak eğitim vermektedir. 

Tüm bunlara ek olarak Gazetecilik bölümünde 38 kadın, 58 erkek olmak üzere toplam 96 öğrenci eğitim görmektedir. 

4- Fiziki Olanaklar, Öğrenci Değerlendirmeleri ve Standartları

Gümüşhane Üniversitesi ana kampusunda bulunan 11.582 m2 alana sahip İletişim Fakültesi binasında 106.82 m2 alana sahip 5 adet ve 54.16 m2 alana sahip 8 olmak üzere 13 adet derslik bulunmaktadır. Gazetecilik Bölümü için 8 adet derslik kullanıma hazırlanmıştır. Ayrıca fakültenin ortak kullanımında bulunan 100 kişi kapasiteli 1 amfi derslik bulunmaktadır. 

36 kişilik ve 80 kişi öğrenci kapasiteli dersliklerin tamamında projeksiyon cihazı ve bilgisayar tertibatı düzeneği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayarlı eğitim amaçlı akıllı sınıf şeklinde tasarlanmış İnternet ve elektrik bağlantılı öğrenci oturma sıraları olan modern koşullarda eğitim ve öğretim yapılmasına olanak sağlayacak 1 adet derslik mevcuttur.

Gazetecilik Bölümü’nün eğitim öğretim programını yürütebilmesi için uygulama alanı olarak gerekli olan 1 adet (106.68 m2) 40 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, 1 adet (32 m2) fotoğraf stüdyosu ve aynı zamanda her biri 15.82 m2 olan ve program koordinatörlüğü, haber merkezi ve afiş vb. doküman üretme amaçlı internet tasarımı olmak üzere toplamda 6 ünite mevcuttur. Ayrıca, 8 adet (7.80 m2) video kurgu odaları ve 1 adet (120 m2) sergi salonu görsel içeriklerin sunumu için alan oluşturacaktır. Öğrencilerin uygulamalara katılabilmeleri için ihale aşamasında olan 125.15 m2’lik alana sahip 1 adet televizyon stüdyosu, 2 adet radyo stüdyosu (22.20 m2) ve 2 adet (7.80 m2) ses kayıt odaları bulunmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Kampüs FM, GÜN TV-Uygulama Televizyonu Birimi, GİFHaber Gazetesi, Haber Merkezi, GİF Ajans, Film Atölyesi, Tasarım, İletişim ve Organizasyon, Sosyal Sorumluluk ve Proje adı altında öğrencilerin kendi sektörleri ile ilgili alanlarda pratik yapabileceği uygulama birimleri mevcuttur. 

5- Araştırma ve Geliştirme Olanakları

Gümüşhane Üniversitesinde araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirilmesine ve karşılıklı etkileşimine önem verilmektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar ile ulusal ve uluslararası eğitim-öğretimin gelişmesine katkı sağlanılmakta ve üniversitemizin uluslararası standartlarda ve tercih edilebilir üniversiteler arasında yer alabilmesi için belirlenen hedefler doğrultusunda politikalar üretilmektedir. Bu çerçevede Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde kurulmuş toplam 6 adet “Uygulama ve Araştırma Merkezi” bulunmaktadır. Bu bağlamda Gazetecilik bölümünün araştırma ve geliştirme ile ilgili hedefleri şu şekilde belirtilebilmektedir:

Üniversite ve sektör işbirliği noktasında lokomotif bir görev üstlenmek,
Üniversite ve sektör işbirliği ile projeler üretmek,
Akademik ve bilimsel özgünlüğe önem veren, bilimsel özgürlüğü ön planda tutan uygulamalar geliştirmek,
Bilgi ve teknolojik altyapıyı arttırmak,
Yüksek nitelikteki öğrencileri bölümde eğitim almaya özendirmek,
Lisans öğrencilerinin araştırma kültürünün arttırılması, bu sayede lisansüstü eğitime hazırlanmalarının sağlanması,
Öğrencilerde kurumsal aidiyet duygusunun sağlanması ve desteklenmesi, 
GÜ-BAP aracılığı ile TÜBİTAK ve diğer kamu/özel kurum/kuruluşlar tarafından desteklenecek bilimsel araştırma projeleri oluşturmak,
Öğretim elemanlarına ait ulusal ve uluslararası yayın, kitap, bildiri gibi akademik yayınların sayısını her yıl %20 arttırmak,
Her yıl üniversite içi ve dışı kaynaklarca desteklenen araştırma projesi sayısını % 20 oranında arttırmak,

6- Öğrenme Ortamı ve Çevre ile Etkileşim 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında mevcut ve kullanılabilir olan tüm derslik, laboratuar ve uygulama alanlarının ve destekleyici kapalı alanların dökümü aşağıdaki gibidir;

14 adet (54.16 m2) 30 öğrenci kapasiteli, 7 adet (106.82 m2) 80 öğrenci kapasiteli derslikler, 1 adet (124.68 m2) 101-150 öğrenci kapasiteli amfi, 1 adet (113 m2) 50 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuarı, 1 adet (106.68 m2) 40 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, 1 adet (32 m2) fotoğraf stüdyosu ve aynı zamanda her biri 15.82 m2 olan ve program koordinatörlüğü, haber merkezi ve afiş vb. doküman üretme amaçlı internet tasarımı olmak üzere toplamda 6 ünite mevcuttur. Ayrıca, 1 adet (181.81 m2) 200 kişi kapasiteli çok amaçlı konferans salonu ve 76-100 kişi kapasiteli 5 adet konferans salonu. İletişim fakültesi binasında akademik personel için toplam 67 adet (1174 m2) ve idari personel için toplam 9 adet (295 m2) ofisler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra İletişim Fakültesi binasında 2 adet (32 m2) ambar, 4 adet (39.04 m2) arşiv odası, 27 adet (613 m2) atölye, 3 adet (32 m2) öğrenci kulüpleri ve 1 adet (kapalı alan 195.68 m2) kafeterya mevcuttur. 

Eğitim-öğretim için Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan internet erişimli ve yüksek kapasiteli 40 kişi kapasiteli 1 adet bilgisayar laboratuarı ve akıllı derslikler kullanılacaktır. Laboratuarda bilgisayar kullanımı, MS Office Programları, İnternet programcılığı, Network, Donanım konularında eğitim verilecektir. Bunlara ek olarak, öğrencilerin uygulamalı grafik ve video/ses kurgu derslerinde yardımcı olması düşünülen ve İletişim fakültesi stüdyoları içerisinde yer alacak olan kullanabilecekleri 95 adet masaüstü bilgisayar ve 1 adet Apple kurgu bilgisayarı ve grafik stüdyosu hizmet vermek üzere yapılandırılmıştır.

7- Kalite Güvence Sistemi ve Sürekli İyileştirme Çalışmaları 

Kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek amacıyla belirlenen stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar stratejik yönetim çerçevesinde yapılmaktadır. Gazetecilik bölümünün misyon, vizyon ve hedefleri belirlenirken yerel ve bölgesel katkıya dikkat edilmiş ve bu hususlara öncelik verilmiştir. 

Kurumda stratejik yönetim döngüsü ve kalite süreçleri hakkında tüm personelin hizmet içi eğitimle farkındalık ve sahiplenme düzeyini artırıcı etkinlikler yapılması hedeflenmektedir. Paydaşlardan eğitim-öğretim, topluma hizmet ve kurumsal karar alma süreçlerine ilişkin geri bildirimleri sistemli bir biçimde alacak bir mekanizma sağlanmaya çalışılmaktadır. Kalite süreci ve kültürünün yaygınlaştırılmasına dikkat edilmektedir. 

Gazetecilik bölümünün kalite politikası; öğrencilerine en iyi eğitim fırsatlarını vermek ve yaratıcı çalışmalar neticesinde ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını oluşturmaktır. Bu bağlamda bölüm öğrencilerinin nitelikli şekilde mezun olmaları sağlanmaya yöneliktir.  

Bir diğer yandan bölüm akademik personelinin alanında iz bırakması ve nitelikli eserler çıkarması araştırma ve geliştirme süreci açısından önemlidir. Bu konudaki en önemli değerlendirme yöntemi öğretim üyelerinin Gümüşhane Üniversitesi amaç, ilke ve hedefleri doğrultusundaki akademik çalışmaları gözden geçirmesidir. 

Son olarak kalite güvencesine yönetimsel açıdan bakmak gerekmektedir. Bu noktada hem eğitim hem de akademik personel açısından idari ve fiziki altyapının hazır olması, sistemin bir bütün olarak ve yüksek verimlilikle işlerliğini sağlaması açısından dikkat çekmektedir. Bunun göstergesi üniversitenin kuruluş ve varoluş amacına uygun bir konumda bulunuyor olmasıdır.

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 3
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1 3
GZT 101 İletişim Bilimine Giriş 3+0 5
GZT 103 İletişim Sosyolojisi 3+0 5
GZT 105 Genel Ekonomi 2+0 5
GZT107 Temel Gazetecilik 3+0 3
TDB 101 Türk Dili-I 2+0 3
YDB 115 İngilizce-I 3+0 3
DGR 101 Değerlerimiz Dersi 2+0 2

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0 3
GZT 102 İletişim Psikolojisi 3+0 5
GZT 104 İletişim Tarihi 3+0 6
GZT 108 Hukukun Temel Kavramları 2+0 3
GZT 110 Metin Yazarlığı 2+0 4
GZT 112 Temel Fotoğrafçılık 2+0 3
KRY 102 Kariyer Planlama 1+0 2
TDB 102 Türk Dili-II 2+0 3

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
DOY 201 Dijital Okur-Yazarlık 2+0 3
GZT 201 Basın Tarihi 3+0 3
GZT 203 Basın Fotoğrafçılığı 2+1 3
GZT 205 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 3+0 4
GZT 207 Grafik Tasarım 2+1 4
GZT 209 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2+0 3
GZT 211 Halkla İlişkiler 2+0 2
FSD 201 Fakülte Seçmeli Dersler Havuzu 2+0 4
GZTSEC201 Ajans Haberciliği 2+1 4
GZTSEC203 Ekonomi Gazeteciliği 2+0 4
GZTSEC205 Klavye 2+1 4
GZTSEC207 Sosyal Psikoloji 2+0 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
GZT 202 Reklamcılık 3+0 4
GZT 204 İletişim Kuramları 3+0 4
GZT 206 Basının Güncel Sorunları 3+0 4
GZT 208 Sayfa Tasarım 2+1 3
GZT 210 Web Yayıncılığı 2+1 3
GZT 212 Yeni Medya 3+0 4
FSD 202 Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu 2+0 4
GZTSEC202 Kişilerarası İletişim 2+0 4
GZTSEC204 Gazete Yazı Türleri 2+1 4
GZTSEC206 Haber Çözümlemeleri 2+1 4

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
GZT 301 Araştırmacı Gazetecilik 3+0 3
GZT 303 Medya Etiği ve Hukuku 3+0 3
GZT 305 Popüler Kültür ve Medya 3+0 5
GZT 307 Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi 2+1 4
GZT 309 Uygulamalı Gazetecilik 2+1 4
GZT 311 Medya ve Siyaset 3+0 3
FSD 301 Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu 2+0 4
GZTSEC301 Fonetik ve Diksiyon 2+1 4
GZTSEC303 Alan Muhabirliği 1+2 4
GZTSEC305 Kurgu 2+1 4
GZTSEC307 Mesleki İngilizce-I 2+0 4
ORTSEC301 Gönüllülük Çalışmaları 1+2 4

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
GZT 302 Basın İşletmeciliği 3+0 4
GZT 304 Dergi Yayıncılığı 2+1 4
GZT 306 Medyanın Ekonomi Politiği 3+0 4
GZT 308 Röportaj Teknikleri 1+2 3
GZT 310 Yazım ve Sunum Teknikleri 1+2 2
STJ 302 Staj 0+0 5
FSD 302 Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu 2+0 4
GZTSEC302 Fikir Gazeteciliği 2+0 4
GZTSEC304 Osmanlıca 1+2 4
GZTSEC306 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2+0 4
GZTSEC308 Mesleki İngilizce-II 2+0 4

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
GZT 401 Mezuniyet Projesi-I 0+10 14
GZT 403 Medya Okuryazarlığı 3+0 6
GZT 405 İnternet Haberciliği 3+0 6
GZTSEC401 Toplumsal Cinsiyet 2+0 4
FSD 401 Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu 2+0 4
GZTSEC403 Mitoloji 2+0 4
GZTSEC405 Medya ve Mizah 2+0 4
GZTSEC407 Küreselleşme ve Medya 2+0 4

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
GZT 402 Mezuniyet Projesi-II 0+10 14
GZT 404 İkna ve Propaganda 3+0 6
GZT 406 Radyo ve TV Haberciliği 2+1 6
FSD 402 Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu 2+0 4
GZTSEC402 Spor Gazeteciği 1+2 4
GZTSEC404 Estetik ve Görsel Kültür 2+0 4
GZTSEC406 Yerel Basın 2+0 4
GZTSEC408 Medya ve Tüketim Sosyolojisi 2+0 4