İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sertaç Timur Demir

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Neva DOĞAN

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü içerisinde, İletişim Bilimleri, Radyo ve Televizyon, Sinema ve Fotoğraf, Grafik ve Video olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. bu alandan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamera önünde gerekse de kamera arkasında pek çok görevde yer alırken gelişen sektöre hayat vermekte, bu geniş çalışma alanın içinde kameraman, senaryo - metin yazarı, muhabir, kurgucu, sunucu, yapımcı, yönetmen, genel yayın yönetmeni gibi çeşitli poziyonlarda çalışabilmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 8 yıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Bölümümüz TS-1 puan türünden öğrenci almaktadır.

Bölüm Sekreteri: Cihan Tan

Öz Değerlendirme Raporu

Akran Değerlendirme Raporu

 

  • İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Radyo-televizyon Anabilim Dalı
  • Sinema Anabilim Dalı
  • Fotoğraf Grafik ve Video Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Arş. Gör. Taşkın Erdoğan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taskinerdogan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Haşim Demirtaş Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü hasimdemirtas@gumushane.edu.tr 2428 / Ofis: 524
Doç. Dr. Sertaç Timur Demir Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü stdemir@gumushane.edu.tr 2436 / Ofis: 505
Öğr. Gör. Yasemin Güney Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü yaseminguney@gumushane.edu.tr 2418 / Ofis: 510
Öğr. Gör. Serkan Eryılmaz Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü serkan.eryilmaz@gumushane.edu.tr 2421 / Ofis: 514
Doç. Dr. Mehmet Salih Güran Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü msguran@gumushane.edu.tr 2419 / Ofis: 509
Doç. Dr. Birgül Taşdelen Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü btasdelen@gumushane.edu.tr 2411 / Ofis: 507
Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Kotanlı Kızıloğlu Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü skotanli@gumushane.edu.tr 2394 / Ofis: 517
Dr. Öğr. Üyesi Neva Doğan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü neva@gumushane.edu.tr 2400 / Ofis: 504
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çakmak Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü scakmak@gumushane.edu.tr 2436 / Ofis: 521

T.C.

Gümüşhane Üniversitesi 

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

 

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu

MART, 2019

GÜMÜŞHANE

 

1- Akademik Program Misyon, Vizyon, Planlama ve Değerlendirme

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü,  İletişim Bilimleri, Sinema, Radyo ve Televizyon, Fotoğraf, Grafik ve Video olmak üzere dört anabilim dalı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.  Bu alandan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamera önünde gerekse de kamera arkasında pek çok görevde yer alırken, teorik ve pratik alanda kendilerini geliştirebilecekleri bir donanımda yetiştirmekte,  bu geniş çalışma alanın içinde kameraman, senaryo - metin yazarı, muhabir, kurgucu, sunucu, yapımcı, yönetmen, genel yayın yönetmeni gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedir. 

İletişim bilimleri alanının gerektirdiği teorik bilgiyle donanmış, yeterli uygulama imkânı bulmuş, çalışma hayatının gerektirdiği kültürel birikime sahip, kişisel ve kişilerarası iletişimde etkin, iletişim teknolojilerine hâkim, yüksek özgüven ve olgun kişilikli bireyler yetiştirme misyonu ve iletişim bilimleri alanında, insan haklarını ve iletişim etiğini önceleyen, küreselleşen dünyamızın ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan gücünü yetiştirmevizyonuna ulaşmak için uluslararası standartlara uygun bir anlayış doğrultusunda ilerlemeyi hedeflemektedir. Eğitim süreci içerisinde özgür düşünen ve davranan, yeni nesil radyo, televizyon, sinema ve yayıncılık anlayışına sahip, alanında farkındalık sahibi,  yenilikçi fikirlerle hareket edebilen donanımlı bireyler yetiştirme amacıyla belirlemiş olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda faaliyet göstermektedir. 

Bölümümüz, sektör ihtiyaçlarını ve nitelikli eğitim anlayışını göz önünde bulundurarak fiziksel mekânlarımızı yenilemekte, aynı zamanda ihtiyaç duyulan akademik kadroyu da güçlendirmektedir. Bölümde hedeflenen ana amaç, öğrencileri 21. yüzyılda kendi alanlarında oluşacak rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektir. Bu amaç kapsamında, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ekip çalışması içinde kullanabilmelerini ve gelişmelerini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir.

2- Akademik Personel ve Yönetim Standartları

8 dönemden oluşan 4 yıllık Radyo, Televizyon ve Sinema bölümümüz TS-1 puan türünden öğrenci almaktadır. İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda üç, Radyo-televizyon Anabilim Dalı’nda beş, Sinema Anabilim Dalı’nda bir, Fotoğraf Grafik ve Video Anabilim Dalı’nda bir olmak üzere toplamda on akademisyen (iki doçent, dörtdoktor öğretim üyesi, dört araştırma görevlisi) görev yapmaktadır. 

Diğer bölümlerimizde olduğu gibi bölüm başkanlığımızca da ilgili akademisyenlerle görüşülerek yapılan bölüm kurullarında; liyakat, adalet ve eşitlik ilkesine uygun olarak ders görevlendirmeleri yapılmaktadır. Bir bölümde ders verecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması durumunda diğer birim akademisyenleri talep edilmektedir. Akademik personelin ders görevlendirmeleri önce Bölüm Kurullarında, daha sonra Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarında görüşülerek karara bağlanmaktadır. İhtiyaç duyulması hâlinde ve dışarıdan öğretim elemanı temininde bölüm/birim bazında alınan karar doğrultusunda, fakülte / meslek yüksekokulu/yüksekokul yönetim kurullarında konu değerlendirilmekte ve sonrasında Rektörlük onayı ile dış birimlerle iletişime geçilerek davet gerçekleşmektedir. 

3- Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde verilecek eğitim 4 yıl, 8 dönemden oluşmaktadır. Bölümden mezun olabilmek için; Bölüm 1.14 ve 1.15’te verilen eğitim öğretim planında gösterilen tüm derslerin ve stajlarının başarılması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gereklidir.  

Bunun dışında bölüm öğrencilerinin yaz stajı yapmaları önerilmektedir. Türkiye’nin her yerinde, ulusal ve yerel medya kuruluşlarında staj yapabilmektedirler.  

Ders müfredatı ise, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri ve Alan yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanan öğrenme kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün birinci öğretim yanında ikinci öğretimin programının da eşzamanlı olarak eğitim vermektedir. 

4- Fiziki Olanaklar, Öğrenci Değerlendirmeleri ve Standartları

Gümüşhane Üniversitesi ana kampüsünde bulunan 11.582 m2 alana sahip İletişim Fakültesi binasında 106.82 m2 alana sahip 5 adet ve 54.16 m2 alana sahip 8 olmak üzere 13 adet derslik bulunmaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için 8 adet derslik kullanıma hazırlanmıştır. Ayrıca fakültenin ortak kullanımında bulunan 100 kişi kapasiteli 1 amfi derslik bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde I. Öğretim ve II. Öğretim olmak üzere toplamda 310 öğrenci eğitim görmektedir. 

35, 40 ve 50 sıra kapasiteli dersliklerin tamamında projeksiyon cihazı ve bilgisayar tertibatı düzeneği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayarlı eğitim amaçlı akıllı sınıf şeklinde tasarlanmış internet ve elektrik bağlantılı öğrenci oturma sıraları olan modern koşullarda eğitim ve öğretim yapılmasına olanak sağlayacak 1 adet derslik mevcuttur.

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün eğitim öğretim programını yürütebilmesi için uygulama alanı olarak gerekli olan 1 adet (106.68 m2) 40 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, 1 adet (32 m2) fotoğraf stüdyosu ve aynı zamanda her biri 15.82 m2 olan ve program koordinatörlüğü, haber merkezi ve afiş vb. doküman üretme amaçlı internet tasarımı olmak üzere toplamda 6 ünite mevcuttur. Ayrıca, 8 adet (7.80 m2) video kurgu odaları ve 1 adet (120 m2) sergi salonu görsel içeriklerin sunumu için alan oluşturacaktır. Öğrencilerin uygulamalara katılabilmeleri için ihale aşamasında olan 125.15 m2’lik alana sahip 1 adet televizyon stüdyosu, 2 adet radyo stüdyosu (22.20 m2) ve 2 adet (7.80 m2) ses kayıt odaları bulunmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Kampüs FM, GÜN TV-Uygulama Televizyonu Birimi, GİF Haber Gazetesi, Haber Merkezi, GİF Ajans, Film Atölyesi, Tasarım, İletişim ve Organizasyon, Sosyal Sorumluluk ve Proje adı altında öğrencilerin kendi sektörleri ile ilgili alanlarda pratik yapabileceği uygulama birimleri mevcuttur. Aynı zamanda öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunabilecek Sinema Kulübü,            Çaylak Reklamcılık Kulübü ve Fotoğraf Kulübü faaliyet göstermektedir.

5- Araştırma ve Geliştirme Olanakları

Gümüşhane Üniversitesinde araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirilmesine ve karşılıklı etkileşimine önem verilmektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar ile ulusal ve uluslararası eğitim-öğretimin gelişmesine katkı sağlanılmakta ve üniversitemizin uluslararası standartlarda ve tercih edilebilir üniversiteler arasında yer alabilmesi için belirlenen hedefler doğrultusunda politikalar üretilmektedir. Bu çerçevede Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde kurulmuş toplam 6 adet “Uygulama ve Araştırma Merkezi” bulunmaktadır. Bu bağlamda Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün araştırma ve geliştirme ile ilgili hedefleri şu şekilde belirtilebilmektedir:

Üniversite ve sektör işbirliği noktasında lokomotif bir görev üstlenmek,
Üniversite ve sektör işbirliği ile projeler üretmek,
Akademik ve bilimsel özgünlüğe önem veren, bilimsel özgürlüğü ön planda tutan uygulamalar geliştirmek,
Bilgi ve teknolojik altyapıyı arttırmak,
Yüksek nitelikteki öğrencileri bölümde eğitim almaya özendirmek,
Lisans öğrencilerinin araştırma kültürünün arttırılması, bu sayede lisansüstü eğitime hazırlanmalarının sağlanması,
Öğrencilerde kurumsal aidiyet duygusunun sağlamak ve desteklemek, 
GÜ-BAP aracılığı ile TÜBİTAK ve diğer kamu/özel kurum/kuruluşlar tarafından desteklenecek bilimsel araştırma projeleri oluşturmak,
Öğretim elemanlarına ait ulusal ve uluslararası yayın, kitap, bildiri gibi akademik yayınların sayısını her yıl %20 artırmak,
Her yıl üniversite içi ve dışı kaynaklarca desteklenen araştırma projesi sayısını % 20 oranında artırmak,
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranışlar geliştirme noktasında yönlendirmek,  
Teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, medya içeriklerine eleştirel ve özgün bakıp onları yorumlayabilecek ve yeni medyanın özelliklerine uyum sağlayabilecek nitelikte eğitimli insan gücü yetiştirmek.

6- Öğrenme Ortamı ve Çevre ile Etkileşim 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında mevcut ve kullanılabilir olan tüm derslik, laboratuvar ve uygulama alanlarının ve destekleyici kapalı alanların dökümü aşağıdaki gibidir;

14 adet (54.16 m2) 30 öğrenci kapasiteli, 7 adet (106.82 m2) 80 öğrenci kapasiteli derslikler, 1 adet (124.68 m2) 101-150 öğrenci kapasiteli amfi, 1 adet (113 m2) 50 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, 1 adet (106.68 m2) 40 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, 1 adet (32 m2) fotoğraf stüdyosu ve aynı zamanda her biri 15.82 m2 olan ve program koordinatörlüğü, haber merkezi ve afiş vb. doküman üretme amaçlı internet tasarımı olmak üzere toplamda 6 ünite mevcuttur. Ayrıca, 1 adet (181.81 m2) 200 kişi kapasiteli çok amaçlı konferans salonu ve 76-100 kişi kapasiteli 5 adet konferans salonu. İletişim fakültesi binasında akademik personel için toplam 67 adet (1174 m2) ve idari personel için toplam 9 adet (295 m2) ofisler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra İletişim Fakültesi binasında 2 adet (32 m2) ambar, 4 adet (39.04 m2) arşiv odası, 27 adet (613 m2) atölye, 3 adet (32 m2) öğrenci kulüpleri ve 1 adet (kapalı alan 195.68 m2) kafeterya mevcuttur. 

Eğitim-öğretim için Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan internet erişimli ve yüksek kapasiteli 40 kişi kapasiteli 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve akıllı derslikler kullanılacaktır. Laboratuvarda bilgisayar kullanımı, MS Office Programları, İnternet programcılığı, Network, Donanım konularında eğitim verilecektir. Bunlara ek olarak, öğrencilerin uygulamalı grafik ve video/ses kurgu derslerinde yardımcı olması düşünülen ve İletişim Fakültesi stüdyoları içerisinde yer alacak olan kullanabilecekleri 95 adet masaüstü bilgisayar ve 1 adet Apple kurgu bilgisayarı ve grafik stüdyosu hizmet vermek üzere yapılandırılmıştır.

7- Kalite Güvence Sistemi ve Sürekli İyileştirme Çalışmaları 

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün kalite politikası; öğrencilerine en iyi eğitim fırsatlarını vermek ve yaratıcı çalışmalar neticesinde ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını oluşturmaktır. Bu bağlamda bölüm öğrencilerinin nitelikli şekilde mezun olmaları sağlanmaya yöneliktir. Öğrenim süreleri boyunca hem dersleri kapsamında, hem de öğretim etkinliklerinin haricinde kalan projeleri için öğrenciler, okulun bünyesinde bulunan teknik donanımlar ve yardımcı ekipmanların tümünden faydalanabilmektedir. Bu çerçevede öğrenciler, kazandıkları bilgi ve becerileri daha da fazla geliştirebilmek için hem derslerde, hem de ders dışında uygulama fırsatı bulabilmektedir.

Kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek amacıyla belirlenen stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar stratejik yönetim çerçevesinde yapılmaktadır. Kurumda stratejik yönetim döngüsü ve kalite süreçleri hakkında tüm personelin hizmet içi eğitimiyle farkındalık ve sahiplenme düzeyini artırıcı etkinlikler yapılması hedeflenmektedir. Paydaşlardan eğitim-öğretim, topluma hizmet ve kurumsal karar alma süreçlerine ilişkin geri bildirimleri sistemli biçimde alabilecek bir mekanizma sağlanmaya çalışılmaktadır. Kalite süreci ve kültürünün yaygınlaştırılmasına dikkat edilmektedir. Diğer yandan bölüm akademik personelinin alanında iz bırakması ve nitelikli eserler çıkarması araştırma ve geliştirme süreci açısından önemlidir. Bu konudaki en önemli değerlendirme yöntemi öğretim üyelerinin Gümüşhane Üniversitesi amaç, ilke ve hedefleri doğrultusundaki akademik çalışmaları gözden geçirmesidir. 

Son olarak hem eğitim hem de akademik personel açısından idari ve fiziki altyapının hazır olması, sistemin bir bütün olarak ve yüksek verimlilikle işlerliğini sağlaması için kalite güvencesine dikkat çekilmektedir. Bunun göstergesi üniversitenin kuruluş ve varoluş amacına uygun bir konumda bulunuyor olmasıdır.

RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA BÖLÜMÜ DERSLERİ

Ders İçerikleri


1. SINIF GÜZ DÖNEMİ
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
DGR101 Değerlerimiz Dersi
RTS101 Radyo, Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri-I
RTS103 Dünya Sinema Tarihi-I
RTS105 Yeni Medya Teknolojileri
RTS107 Üniversite Kültürü
TDB101 Türk Dili
YDB115 İngilizce-I


1. SINIF BAHAR DÖNEMİ
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
RTS102 Radyo, Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri-II
RTS104 Dünya Sinema Tarihi-II
KRY102 Kariyer Planlama
RTS106 Medya ve İletişim Kuramları
RTS108 Dünya Kültürleri
TDB102 Türk Dili-II
YDB116 İngilizce-II


2. SINIF GÜZ DÖNEMİ
DOY201 Dijital Okur-Yazarlık
FSD201 Fakülte Seçmeli Dersler Havuzu
RTS201 Radyo Programcılığı
RTS203 Senaryo-I
RTS205 Kurgu, Kuram ve İlkeleri
RTS207 Sanat ve Uygarlık Tarihi
RTSSEC201 Eleştirel Yazma ve Okuma
RTSSEC203 İleri Fotoğrafçılık
RTSSEC205 Film Türleri
RTSSEC207 Bağımsız Sinema


2. SINIF BAHAR DÖNEMİ
FSD202 Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu
RTS202 Televizyon Programcılığı
RTS204 Film Kuramları
RTS206 Kurgu Uygulamaları
RTS208 Senaryo-II
RTSSEC202 Bilinçaltı İletişim
RTSSEC204 Spikerlik ve Diksiyon
RTSSEC206 Estetik
RTSSEC208 Sinema ve Hikmet


3. SINIF GÜZ DÖNEMİ
FSD301 Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu
ORTSEC301 Gönüllülük Çalışmaları
RTS301 Kısa Film Yapımı
RTS303 Belgesel Sinema-I
RTS305 Sosyal Sorumluluk ve Proje
RTSSEC301 Reklamcılık

RTSSEC303 Görüntü Düzenleme
RTSSEC305 Metin ve Diyalog Yazımı
RTSSEC307 Çocuk ve Medya
RTSSEC309 Grafik Tasarım
RTSSEC311 Habercilik

3. SINIF BAHAR DÖNEMİ
FSD Fakülteler Seçmeli Ders Havuzu
RTS302 Tanıtım Filmi Yapımı
RTS304 Türk Sineması
RTS306 Film Eleştiri ve Analizi
RTSSEC302 Etkileşimli Medya
RTSSEC304 Popüler Kültür ve Tüketim
RTSSEC306 Belgesel Sinema-II
RTSSEC308 Kültürlerarası İletişim
RTSSEC310 Etkili Sunum ve Hitabet
RTSSEC312 Araştırma Yöntemleri
STJ302 Staj


4. SINIF GÜZ DÖNEMİ
RTS401 Mezuniyet Projesi-I
RTS403 Medya Ahlâkı
RTS405 Medya ve Toplumsal Cinsiyet


4. SINIF BAHAR DÖNEMİ
Mezuniyet Projesi-II
RTS404 İletişim Hukuku ve Fikri Haklar
RTS406 Medya Okuryazarlığı